Tuesday, October 04, 2005

grammar oc

naiinis ako sa sarili ko. i see my grammatical errors when my work is already up on the net. *sigh*

and ang daming backlog sa work. nasinasalo ng new 3 man work force -- meaning me, flow and bianca.

gusto ko na umuwi! (actually pwede naman, nagpapakabayani lang ako.)

No comments: