Sunday, May 14, 2006

Zzzz...Guess where I am?

*hint: sa madilim at sa malamig...

3 comments:

Quentin said...

sa uterus?

eventuallypretty said...

hello...mainit kaya dun...^_^

... beachfreak said...

*presses buzzer*

SA SIMBAHAN?!

*abang sagot*