Friday, May 05, 2006

The Temp

Kuya: Sino ka?
Si ako: Ako po ang bago ninyong katulong.

dem it.

1 comment:

Pia said...

Demmet kadet!