Saturday, August 28, 2010

Another quote

Saka hindi naman kailangan ng maraming tao para makabuo ng mundo e. Minsan, isang tao lang ang kasama mo, buo na ang mundong kailangan mo habambuhay. --- Bob Ong

No comments: